Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka z o.o. od ponad pół wieku działają na polskim rynku kruszyw.
Początki wyznacza rok 1948.Wtedy to w strukturze Państwowego Przedsiębiorstwa Eksploatacji Łożysk Rzecznych w Warszawie
utworzono oddział w Marcinkowicach.
Powstanie zakładu miało ścisły związek  z potrzebami kraju dźwigającego się ze zniszczeń wojennych. Jego produkcja  w znaczący sposób przyczyniła się do odbudowy Warszawy. W roku 1959 SZEK w Marcinkowicach w ramach Eksperymentu Sądeckiego przeszedł pod zarząd Powiatowej Rady Narodowej, przyczyniając się do rozwoju ziemi sądeckiej.

Podstawowym rodzajem działalności było wydobywanie żwirów ze złoża niskiej terasy rzeki Dunajec metodą odkrywkowo – basenową, kruszenie, uszlachetnianie i sortowanie frakcji dla potrzeb budownictwa i drogownictwa.
            W latach 90. ubiegłego wieku nastąpiły w Polsce zmiany ustrojowe. Weszliśmy w dobę gospodarki rynkowej. Stało się jasne, że w strukturach państwowych przedsiębiorstwo państwowe SZEK nie będzie w stanie skutecznie konkurować z dynamicznie rozwijającą się prywatną przedsiębiorczością. SZEK jako mała firma nie była strategicznym ogniwem dla zarządzających gospodarką narodową. Odnotowywała w prawdzie zainteresowanie zachodnich koncernów, ale tylko bazą surowcową, a nie przyszłością pracowników. Stąd po dokonaniu niezbędnych prac porządkujących sprawy własnościowe majątku, 25 września 1998 roku zebranie ogólne załogi podjęło decyzję o prywatyzacji bezpośredniej, polegającej na przejęciu do odpłatnego korzystania z mienia SZEK spółce pracowniczej.

            Zgromadzono niezbędny kapitał założycielski i 16 grudnia 1998 roku została zarejestrowana spółka pracownicza Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy al. Batorego 90. Po dokonaniu niezbędnych prac, analiz i wyceny przedsiębiorstwa 18 sierpnia 1999 roku została podpisana notarialna umowa o oddaniu mienia państwowego SZEK do odpłatnego korzystania przez SZEK SA.
W dniu 12.11.2019 r Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. zostały przekształcone w Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa Spółka z o.o.
SZEK Spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem jednozakładowym o strukturze wydziałowej. Działalność produkcyjna i handlowa prowadzona jest w wydziałach produkcyjnych rozlokowanych na terenie województwa małopolskiego, tj. w zakładach w Stary Sączu, Brzeznej, Podegrodziu, Olszynach, Wojniczu, Rożnowie.

             Przeważającym rodzajem działalności według nadanego Spółce numeru identyfikacyjnego REGON jest:
Zgodnie z § 4 umowy Spółki przedmiotem działalności Spółki /zgodnie z Europejską Klasyfikacją Działalność/ jest:

 
           


 
 

Czy wiesz, że:

W czasie trwającej w dniach 5-17 czerwca 1999r.  VII pielgrzymki do Polski
Stary Sącz goscił dn. 16 czerwca 1999r. papieża Jana Pawła II.
Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A w Nowym Sączu były jednym
z najbardziej aktywnych dobroczyńców w pracach przygotowawczych. Nasi pracownicy oraz sprzęt
zaangażowani byli zarówno w przygotowanie placu kanonizacyjnego,  budowę ołtarza
jak i w kompleksowe zorganizowanie całej niezbędnej infrastruktury.
Po zakończonych uroczystościach SZEK S.A. zajął się m. in. wykonaniem dojazdu
oraz rozbiórką i zabezpieczeniem ołtarza.
 


materiał zdjeciowy został zaczerpięty z publikacji Dziennika Polskiego  pt. Jan Paweł II wśród nas...
wyd. Polski Dom Medialny Sp. z o.o.